Seminari

Prof. dr. sc. ŽELJKO POTOČNJAK, MIRELA BOJIĆ, NENAD SEIFERT, KREŠIMIR ROŽMAN

9. veljače 2022. s početkom u 10 sati

Webinar: ŠTO OČEKIVATI OD NOVOG ZAKONA O RADU?

1. OBVEZA IMPLEMENTACIJE U ZAKON O RADU DIREKTIVE (EU) 2019/1152 O TRANSPARENTNIM I PREDVIDIVIM RADNIM UVJETIMA U EUROPSKOJ UNIJI

 • iskustva i problemi primjene Direktive 91/533/EEZ
 • okolnosti i cilj donošenja nove Direktive
 • subjektivni doseg (obuhvaćeni i izuzeti radnici te obuhvaćeni poslodavci)
 • nove informacije koje će poslodavci morati davati radnicima i načini ostvarenja te obveze
 • nova prava: ograničenje probnog rada, pravo na paralelno zaposlenje, jamstvo minimalne predvidljivosti rada i zarade, sprečavanje zloupotrebe rada na zahtjev, pravo traženja premještaja na sigurnije oblike rada, pravo na besplatno obrazovanje
 • novi načini pravne zaštite Direktivom zajamčenih prava

prof. dr. sc. ŽELJKO POTOČNJAK, Katedra za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu

 

2. ŠTO OČEKIVATI OD NOVOG ZAKONA O RADU KOJI JE U PRIPREMI?

a) Prikaz najvažnijih promjena i rješenja koja se predlažu u radnom materijalu za novi Zakon o radu

MIRELA BOJIĆ, Matica hrvatskih sindikata, članica Radne skupine za izradu novog Zakona o radu

 

b) Stajališta Hrvatske udruga poslodavaca i neka najvažnija pitanja i problemi kod pregovora oko novog Zakona o radu

NENAD SEIFERT, Hrvatska udruga poslodavaca, Regionalnog ureda u Rijeci, voditelj pregovaračkog tima HUP-a u Radnoj skupini za izradu novog Zakona o radu

 

c) Rad kod kuće – glavna točka prijepora između socijalnih partnera – postojeća rješenja i problemi u provedbi te kako bi se taj institut mogao riješiti

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

 

3. ODGOVORI NA PITANJA

 

PREDAVAČI:

 • Prof. dr. sc. ŽELJKO POTOČNJAK, Katedra za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu
 • MIRELA BOJIĆ, Matica hrvatskih sindikata, članica Radne skupine za izradu novog Zakona o radu
 • NENAD SEIFERT, Hrvatska udruga poslodavaca, direktor Regionalnog ureda u Rijeci, voditelj pregovaračkog tima HUP-a u Radnoj skupini za izradu novog Zakona o radu
 • KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

 

Webinar se održava putem platforme TEAMS. Svi sudionici dobit će poveznicu dan prije webinara.

Svi sudionici dobit će prezentacije predavača.

 

KOTIZACIJA:

590 kn + PDV; pretplatnici Radnog prava 490 kn + PDV.

Druga i svaka daljnja osoba plaća 200 kn manje.

Detaljnije

KREŠIMIR ROŽMAN, HELENA MAJIĆ, BRUNO ŠTAJNER, VITOMIR BEGOVIĆ

17. siječnja 2022. s početkom u 10 sati

Besplatni webinar: AKTUALNOSTI IZ RADNIH ODNOSA

1. Posljedice Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 143/2021) – prekršaji odgovornih osoba i druga pitanja vezana za radne odnose

KREŠIMIR ROŽMAN, mag. iur., urednik „Radnog prava“

 

2. Zaštita ljudskih prava tijekom pandemije SARS-CoV-2: praksa Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda RH

mr. sc. HELENA MAJIĆ, mag. iur., savjetnica na Ustavnom sudu RH

 

3. Organizacija radnog vremena – nejednaki raspored, preraspodjela radnog vremena, rad od kuće

KREŠIMIR ROŽMAN, mag. iur., urednik „Radnog prava“

 

4. Promjene koje donosi novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/2021)

mr. BRUNO ŠTAJNER, dipl. ing. sig., ZITEL EURO CONTROL

 

5. Osposobljavanja i usavršavanja iz zaštite na radu, na primjeru Republike Slovenije i kakav model je potreban Hrvatskoj

mr. VITOMIR BEGOVIĆ, dipl. ing. sig., manager za ljudske resurse

 

Webinar se organizira u suradnji s poduzećem ZITEL EURO CONTROL d.o.o.

Webinar se održava putem platforme TEAMS. Svaki prijavljeni sudionik dobit će pristupne podatke dan prije održavanja webinara.

 

KOTIZACIJA:

Webinar je besplatan za sve pretplatnike časopisa „Radno pravo“ za onoliko osoba na koliko je primjeraka časopisa pretplatnik pretplaćen. Za dodatnu osobu cijena iznosi 390 kn + PDV.

Kotizacija za nepretplatnike iznosi 490 kuna + PDV.

Detaljnije

Prof. dr. sc. MATO PALIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN

Petak, 26. studeni 2021. u 10 sati

Webinar: ODLUKA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OD 12.11.2021.

1. OBVEZATNOST PRIMJENE ODLUKA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE RH

 • Što predstavljaju odluke Stožera Civilne zaštite RH i koju pravnu snagu imaju?
 • Ustavnost odluka Stožera s obzirom na dosadašnju praksu Ustavnog suda RH
 • Što znači točka XI Odluke Stožera Civilne zaštite RH od 12.11.2021. kojom se ostalim poslodavcima preporučuje da uvedu mjeru obveznog testiranja svojih zaposlenika i drugih osoba koje dolaze u njihove poslovne prostore, te kakve to pravne posljedice može proizvesti?

Prof. dr. sc. MATO PALIĆ, Katedra za ustavno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku

 

2. RADNOPRAVNI ODNOSI U VEZI ODLUKE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE RH OD 12. STUDENOG 2021. ZA JAVNI SEKTOR

 • Prava i obveze poslodavaca i radnika u vezi Odluke Stožera
 • Mora li poslodavac spriječiti ulazak zaposlenika bez COVID potvrde u prostorije poslodavca i što ako se takav radnik zatekne u prostorijama poslodavca?
 • Mogućnost vođenja evidencije o cijepljenu – problem zaštite osobnih podataka
 • Što ako zaposlenik odbija testiranje – posljedice (neisplata plaće, otkaz)?
 • Mora li poslodavac radniku koji odbije testiranje omogućiti rad od kuće?
 • COVID potvrda i zasnivanje radnog odnosa
  • Mora li zaposlenik obavijestiti poslodavca da nije cijepljen?
  • Ima li poslodavac pravo pitati kandidata o cijepljenju?
  • Može li cijepljenje biti prednost pri zapošljavanju?

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

 

3. MOGUĆNOST PRIVATNIH POSLODAVACA TEMELJEM PREPORUKE IZ ODLUKE STOŽERA

 • Mogu li poslodavci temeljem preporuke Stožera donijeti odluku o obveznom testiranju radnika?
 • Način donošenja i objavljivanja odluke
 • Pitanje savjetovanja s radničkim vijećem
 • Organizacija testiranja i troškovi
 • Posljedice po radnike ako se ne pridržavaju odluke poslodavca

KREŠIMIR ROŽMAN, urednik „Radnog prava“

 

Webinar se održava putem platforme TEAMS. Svi sudionici dobit će poveznicu dan prije webinara.

 

KOTIZACIJA:

690 kuna; 590 kuna za pretplatnike Radnog prava.

Druga osoba 200 kuna manje.

Webinar se održava u suradnji s partnerskom tvrtkom Prometheus-moderni mediji, koja će dostaviti račun za kotizaciju. Promethes-moderni mediji nije obveznik PDV-a pa je u tome slučaju navedena cijena kotizacije ukupna („bruto“).

U slučaju da neki sudionik želi račun od tvrtke Rosip d.o.o. koja je izdavač „Radnog prava“, tada će se na navedeni iznos obračunati PDV.

Detaljnije

Davor Rajčić, Krešimir Rožman

2. prosinca 2021. s početkom u 10:30 sati, hotel Antunović, Zagreb, Zagrebačka av. 100

Seminar-webinar: VISOKO OBRAZOVANJE I ZNANOST - AKTUALNE TEME

Seminar se snima i istovremeno prenosi kao webinar putem platforme TEAMS.

 

1. UREDBA O UREDSKOM POSLOVANJU S POSEBNIM OSVRTOM NA UPRAVNI POSTUPAK

Predavač: Davor Rajčić, tajnik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

2. POSTUPAK ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U SUSTAVU VISOKOG OBRAZOVANJA I ZNANOSTI

 • detalji o zasnivanju radnog odnosa od donošenja odluke o pokretanju postupka odnosno raspisivanja natječaja do sklapanja ugovora o radu
 • mogu li se u natječaju za zasnivanje radnog odnosa pod uvjetima koje kandidati moraju ispunjavati navoditi i uvjeti koji nisu propisani Pravilnikom o unutarnjem ustroju radnih mjesta te posljedice takvih uvjeta
 • da li Zakon o radu dopušta da se poslovi koje radnik obavlja određuju samo Pravilnikom o ustroju radnih mjesta, odnosno da ugovor o radu samo upućuje na Pravilnik i posljedice takvih rješenja
 • može li se u Pravilniku ili u ugovoru o radu navesti da zaposlenik obavlja i ostale poslove po nalogu ovlaštene osobe i koji je pravni doseg takve odredbe
 • prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih propisa (branitelji, osobe sa invaliditetom, žrtve rata) – na što posebno paziti

Predavači: Davor Rajčić i Krešimir Rožman, urednik „Radnog prava“

 

3. NEKA PITANJA VEZANA UZ STATUS ASISTENATA I ZAPOSLENIKA NA PROJEKTIMA TE STATUS ASISTENTA NA ZAMJENSKIM RADNIM MJESTIMA (zamjena za vrijeme bolovanja ili privremene spriječenosti asistenta ili nastavnika

Predavač: Davor Rajčić

 

4. ODLUKA O MINIMALNIM UVJETIMA radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora zvanja

Predavač: Davor Rajčić

 

5. RADNO-PRAVNI ODNOSI U VRIJEME EPIDEMIJE POSEBNO S OBZIROM NA ODLUKU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE RH OD 12. STUDENOG 2021.

 • Organizacija kontrole
 • Problem evidencije
 • Što ako se u ustanovi pojavi osoba-zaposlenik bez Covid potvrde
 • Što ako zaposlenik odbija testiranje – posljedice?
 • Mora li poslodavac radniku koji odbije testiranje omogućiti rad od kuće
 • Covid potvrda i zasnivanje radnog odnosa
  • mora li zaposlenik obavijestiti poslodavca da nije cijepljen
  • ima li poslodavac pravo o cijepljenju pitati kandidata
  • može li cijepljenje biti prednost pri zapošljavanju

Predavač: Krešimir Rožman

 

Na Savjetovanju će sudjelovati glavne tajnice i glavni tajnik sveučilišta:

 • ZDENKA BARIŠIĆ, glavna tajnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • HELI HAJDIĆ-NIKOLIĆ, glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu
 • ROBERTA HLAČA MLINAR glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci
 • FILIP KLARIĆ-KUKUZ, glavni tajnik Sveučilišta u Splitu.

Glavne tajnice i glavni tajnik odgovarat će na postavljena pitanja.

Kako bismo mogli što kvalitetnije pripremiti Savjetovanje molimo da uz prijavu dostavite i pitanja predavačima te glavnim tajnicama i glavnom tajniku.

 

KOTIZACIJA:

Seminar: 890 kuna, za pretplatnike „Radnog prava“ 790 kuna.

Webinar: 690 kuna, za pretplatnike „Radnog prava“ 590 kuna.

Druga osoba uvijek 200 kuna manje.

Prilikom prijave molimo da naznačite prijavljujete li se na seminar ili webinar.

Webinar se održava u suradnji s partnerskom tvrtkom Prometheus-moderni mediji, koja će dostaviti račun za kotizaciju. Promethes-moderni mediji nije obveznik PDV, pa je u tome slučaju navedena cijena kotizacije ukupna („bruto“).

Webinar se održava na platformi TEAMS. Svi sudionici dobit će poveznicu dan prije webinara. 

Detaljnije